Wat kan er gedaan worden vanwege het gedrag in de bestuurskamer te vernieuwen? | Board software

Flink gedragsbeheer moet het verschil maken. Indien een CEO en beslist bestuursvoorzitter onder andere een messcherp niveau met vertrouwen en onderling vertrouwen hebben, willen zij eerder “wolken bij de horizon” eerder en meer openlijk met elkaar delen en samenwerken om prestatievermindering te voorkomen. En wanneer individuele bestuursleden openhartig en constructief kunnen uitkomen, maar bij een goede, sceptische en uitdagende manier zonder angst voor vergelding of emotionele reacties, worden betere beslissingen genomen in de langetermijnbelangen met de organisatie. Er zijn een hoeveelheid strategieën die een organisatie kan bedienen om het gedrag betreffende bestuurders wanneer individu plus als collectief te herzien. Sommige daarvan zijn:

  • “Rekruteren voor karakter en trainen voor competentie. ” Heel vaak benaderen besturen het nomineren van bestuurskandidaten andersom – ze streven naar bestaande competenties bij specifieke vaardigheden tijdens de nominatieproces plus proberen hen karakter vorm te aanreiken zodra de directeur ben benoemd. Beslist bestuurder kan zeer bekwaam zijn boven een bepaalde competentie echter toch arm van karakter en gedrag. En het is mogelijk door een directeur te trainen in de vaardigheden die nodig zijn aan een bestuurspositie – het is erg bijna onmogelijk om te trainen voordat karakter zodra iemand al op jouw bord zit.
  • Zorg voordat een governancestructuur die gedrags- en karakteraspecten in u benoemingsproces zal vergemakkelijken. Dat houdt boven dat toekomstige bestuurders, benoemingsorganen en comités worden geven van duidelijke verwachtingen rond bestuurskamergedrag, behalve specifieke gegevens over het rollen plus verantwoordelijkheden met een bestuurder.
  • Zorg ervoor datgene gedrag plus karakter percentage uitmaken betreffende het jaarlijkse evaluatieproces. De meeste besturen ondergaan nu een jaarlijks evaluatieproces. Sinds vragen in uw evaluatie bij plaatsen aangaande het gedrag van het directie, relaties en aspecten van u karakter, zal dit beslist licht schijnen op dit problemen boven uw directiekamer en beslist mechanisme verstrekken om beslist dialoog bij te starten over hoedanig ze met te lossen.
  • Zorg datgene een deel van de trainingsbudget betreffende het bord besteed wordt aan soft skills – niet louter aan ‘harde’ structurele plus procesvaardigheden.
  • Informeer potentiële en bestaande bestuurders board meeting software over een gedragsverwachtingen van het bestuursmandaat. Dit houdt onder langduriger in dat deze elementen worden opgenomen in de taakomschrijving voor bestuurders.
  • Bepaal beslist optimale competentie en gedragsmatige mix voor uw bord.
  • Gebruik hulpmiddelen om de karakter plus het gedrag van toekomstige en bestaande bestuurders erbij bepalen. Daarginds is een aantal van dit soort tools beschikbaar bij de markt. (Zie hieronder: wat is enkele hulpmiddelen en middelen die borden inslikken helpen de gedrag betreffende de directie te vernieuwen? )

board management software

Wij willen ieder naar een bestuursvergadering gaan waar dezelfde groep bekwame mensen kwesties bespreekt plus elkaar met constructieve manieren uitdaagt om beslissingen goed te keuren voor de welzijn van de organisatie. Het bord is dezelfde team en bestaat net als allemaal andere uit individuen bij hun bizar stijlen, attitudes en gedrag. Een goede leerstoel zullen dit herkennen en ernaar streven u beste eruit elk bestuurslid naar voren te halen. Er beheersen ook momenten zijn dat ze conflicten of slecht gedrag in uw bestuurskamer moeten beheren. Wij hebben een paar tips gegeven over hoe om te gaan met bepaalde specifieke gedragingen die u op bestuursvergaderingen moet gaan tegenkomen. Beslist van de beste manieren om juist gedrag bij te moedigen is sedert een gedragscode te hebben voor bestuursleden waar allemaal zich aanmeldt. Het behandeling van beslist gedragscode die is afgestemd op de waarden betreffende de organisatie helpt het toon betreffende de top te zetten en beïnvloedt de cultuur van het organisatie bij een positieve manier.

Comment? Question? Leave it here!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 1 =

Share
Share

50% OFF Single Tracks for a minimum of a $10 order (worth $20) with the Coupon Code: ALACARTE50